به وب سایت رضا کاظمی

خوش آمدید

مترجم شفاهی و کتبی سازمان کراس کالچرال لرنر سنتر شهر لندن، کانادا

اهداف این وب سایت:

تبادل مطالب علمی در حوزه ترجمه شفاهی، کتبی، آموزش و تدریس زبان انگلیسی

مشاوره دادن به دانشجویان رشته های ادبیات، ترجمه و آموزش زبان انگلیسی

تعیین سطح و راهنمایی کلی برای افرادی که با اهداف مختلف تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی دارند

پاسخ به سوالات تخصصی در حیطه مسائل مربوط به زبان ( آیلتس، تافل، ترجمه شفاهی و…)

مشاوره و توضیحات درباره ی نقش و اهمیت زبان انگلیسی در مقوله مهاجرت

تمام خدمات بالا رایگان می باشد.

فهرست